Животозастраховане със спестовен елемент или депозит?

Спадът на лихвите по традиционните банкови депозити доведе до солиден ръст в животозастраховането със спестовен елемент. Общо премийният приход на всички животозастрахователни дружества към 30 ноември е нараснал с 17.2% на годишна база, съобщава Bloomberg tv.

Най-много - със 70.7% са се увеличили застраховките "Живот", свързани с инвестиционен фонд, макар и до скромните 22.7 млн. лева. Застраховките за пенсия или рента също имат впечатляващ рърст с 30.5%.

Общо премийния приход от застраховки Живот е 352.5 млн. лева. ЗАД "Алианц България Живот” увеличава пазарния си дял до 26%, следвана от ЗАД "Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп" и ЗК "Уника Живот" АД.

Общото застраховане остава по-големият сектор, но темпът на ръст на премийния приход е по-малък - със 6.7%. Застраховките на МПС, без релсови (автокаско) се увеличават с 10.9%, като премийният приход от тях е 434.4 млн. лева. По-голям е само приходът от "Гражданска отговорност", включително Зелена карта, ГО на превозвача, както и ГО за самолети и плавателни съдове - 514.5 млн. лева.

Солидни темпове на ръст, макар и при малки обеми, имат застраховките на летателни апарати (+86.7%), застраховките на гаранции и финансови загуби.

Общият премиен приход през 11-те месеца е 1.36 млрд. лева. ЗАД “Армеец” остава лидер с пазарен дял от 13.8%, следвано от АД “Булстрад Виена Иншурънс Груп” и ЗК "Лев Инс" АД.

Източник: http://novinite.bg

Обадете се
Ако имате въпроси свържете се с нас