Ловът - удоволствие, предизвикателство и огромна отговорност

Ловът е скъп спорт, който дава много на ловеца, но може и да отнеме много. Гората е красива, но ако си неподготвен и въоръжен е опасна.
Много са темите свързани с лова, но най-сериозна и тежка тема са нещастните случаи - причиняване на смърт и различни телесни повреди /тежки, средни и леки/. Те са неизбежни, защото ловът се провежда от въоръжени мъже, които може и да са употребили алкохол или някакви упойващи средства.

През сезон 2012/2013г. отново има 4 смъртни случая и множество случаи на контузии и наранявания, които са довели до физическо неразположение или намалена трудоспособност на ловци.
Освен човешките трагедии, с които са свързани тези нещастни случаи има още два аспекта - наказателната и гражданска отговорност. Те са свързани, но ако наказателната е известна, и обикновено я определят за деяние по непредпазливост, с леки наказания, то не така стои въпросът с гражданската /парична/ отговорност за причинени имуществени и неимуществени вреди.
Българското законодателство започна да присъжда обезщетения над 100-200 000 лева за неимуществени вреди при причинена смърт, които се увеличат със законната лихва, ставайки непосилни за 99% от ловците.
От друга страна, когато виновният ловец няма пари да плати обезщетение на наследниците на загиналия си другар, страдат наследниците и на убития и на виновния ловец.
На застрахователния пазар се предлагат конкурентни и изгодни застраховки, но към тях ловците не проявяват никакъв интерес.
Свържете се с личния си консултант от Тогедър България за да се информирате относно застраховката “Обща гражданска отговорност”.

Обадете се
Ако имате въпроси свържете се с нас