Остават ли валидни ГО и Каско при препродажба на автомобила?

Случвало ли Ви се при покупката на автомобил втора ръка да чуете от продавача следното?

"-Спокойно, колата има валидна застраховка Гражданска отговорност и валидно Автокаско. Качваш се и караш!"

Дали това е така в действителност? Валидни ли са застраховките ГО и Автокаско при покупко-продажба на автомобил втора ръка от собственик без да предприемаме конкретни действия в тази насока?

В случай на промяна в собствеността на застраховано МПС договорът за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите не се прекратява.
Продавача на автомобила е длъжен да предаде на купувача всички документи, удостоверяващи сключената задължителна застраховка "Гражданска отговорност".
Продавача и купувача са длъжни в 7 (седем) - дневен срок да уведомят писмено застрахователя за прехвърлянето. След което застрахователната компания издава Анекс към първоначалната застрахователна полица, в която вписва новия собственик имената му, неговият адрес, датата на промяна на собствеността, както и новият регистрационен номер на МПС-то (в случай че регистрационният номер е сменен с нов).
Новият собственик може по свое желание да прекрати договора със застрахователя на предишния собственик и да сключи нова застраховка, с друг застраховател. При сключването на нов застрахователен договор обаче трябва да бъдат заплатени отново вноската за Гаранционен фонд , за Обезпечителен фонд и за стикер . При продължаване на стария застрахователен договор този разход се спестява.
При промяна в собствеността на МПС, с цел запазване на покритието по застраховката "Автокаско" , новият собственик трябва да се яви при застрахователя в срока, определен в "Общите условия" на застраховката, (обикновено е до 10-дневен срок) от датата на прехвърляне на собствеността.
Новият собственик трябва да представи застрахователната полица в оригинал, както и да предостави застрахованото МПС за оглед. След извършване на огледа, представител на застрахователната компания издава Анекс към първоначалната застрахователна полица, в която вписва новия собственик, имената му, неговият адрес, датата на промяна на собствеността, както и новият регистрационен номер на МПС-то, ако има такъв.
Така че, ако Ви предстои покупка на автомобил втора ръка - не се доверявайте сляпо на търговците в автокъщите относно валидността на застраховките, а вземете нещата в свои ръце.

За да си спестите време, усилия и пари се свържете с личният си консултант от Тогедър България, а той ще се погрижи за всички подробности, относно Вашите застраховки.

Обадете се
Ако имате въпроси свържете се с нас