Как може да се изкара дубликат на винетния стикер на Вашето МПС?

От агенция "Пътна инфраструктура" припомнят, че при унищожаване на залепената част от годишния винетен стикер вследствие на счупване или кражба на предно панорамно стъкло, след представяне на втората част от годишната винетка се издава безплатен годишен винетен стикер. Същият се издава на собственика или ползвателя на пътното превозно средство след представяне в съответното областно пътно управление на заявление. Към заявлението трбява да бъдат приложени определени документи:
- копие от документа за собственост или ползване на пътното превозно средство (вкл. свидетелство за регистрация на автомобила);
- актът за констатиране на счупването или кражбата на предно панорамно стъкло. Необходимо е да се представи служебна бележка / удостоверение, издадена от органите на МВР или протокол за ПТП ;
- втората част на годишния винетен стикер (задължение на водача е да го пази, според закона за пътищата)
- частта, която е била залепена на счупеното стъкло.
При кражба на предното стъкло не се изисква представянето на първата част на винетния стикер.
Заявлението за издаване на дубликат може да се изтегли от интернет страницата на АПИ:
http://www.api.bg/files/9713/6855/1707/API-Vignette-Diplication.pdf

Обадете се
Ако имате въпроси свържете се с нас