Какво представляват застраховките „Помощ при пътуване"?

Застраховките „Помощ при пътуване" осигуряват необходимото съдействие, финансови средства и информация за получаване на навременна и специализирана медицинска помощ при престой в чужбина и други разходи свързани с пътуването Ви извън страната, на постоянното Ви пребиваване.

Застраховат се групово и индивидуално български и чуждестранни граждани за времето на пътуване или престой извън територията на Република България.

В зависимост от избраната застраховка могат да бъдат покрити всички или част от следните разходи:
-медицински прегледи, изследвания и болнично лечение;
-разходи за лекарства и медикаменти при извънболнично лечение;
-транспортни разходи от мястото на злополуката (заболяването) до най-близката болница;
-репатриране на застрахования обратно до България;
-разходи в следствие на отменен полет;
-разходи за изгубен/откраднат багаж;

Обадете се
Ако имате въпроси свържете се с нас