Здравните застраховки стават все по-популярни в България

Двойно по-висок премиен приход са реализирали животозастрахователните компании у нас от здравни застраховки до края на ноември 2014 г. По данни на Комисията за финансов надзор премийният приход

за 11-те месеца до 30 ноември е 21.49 млн. лв. спрямо 10.8 млн. лв. за година по-рано. Това е и причината тези продукти да заемат вече дял от 7.2 на сто от съвкупните премийни приходи в сектора, спрямо 4 на сто за година по-рано. Общите премийни приходи на компаниите са малко над 300 млн. лв., с което се отчита над 11% ръст спрямо първите 11 месеца на 2013 г.
Какво печелите Вие?
Здравните продукти предлагани от Тогедър България Ви гарантират отлична застрахователна защита, свободен избор на специалисти и достъп до висококачествено медицинско обслужване в България и чужбина, за Вас и Вашето семейство.
Те са гъвкав и иновативен застрахователен продукт, който Ви позволява да изберете най-подходящата за Вас комбинация от разнообразни застрахователни покрития и съответните лимити за тях. Покритията по застраховката обхващат широк набор от здравни услуги, профилактични мерки, както и необходимостта от неотложно или планирано лечение.
Продуктите Ви позволяват свободно да изберете типа здравно заведение, здравните пакети и продуктовото ниво за всеки пакет, които да бъдат включени във Вашия застрахователен договор.
Застраховката може да се сключи като индивидуална, групова за сметка на работодателя и семейна.
За повече информация относно предлаганите от Тогедър България застрахователни и здравни продукти, цени и покрития по тях, се обърнете към личния си застрахователен консултант.

Обадете се
Ако имате въпроси свържете се с нас