Защо и кога ми е необходима застраховка живот?

Ще ви дадем пример:
Ако един човек реши да има дете, той поема отговорност, че ще издържа това дете до 18 година. Понеже децата не избират в кое семейство ще се родят, те не избират и своите родители и до навършване на пълнолетие те не носят отговорност за своята издръжка.
Със самото решение на родителя да има дете, той поема и финансов ангажимент към това дете, че ще му осигури необходимите средства, за да бъде то издържано до навършване на пълнолетие.
И ето как ще изчислим колко средства са необходими за издръжка на едно дете.
Ако за един месец за издръжка са необходими 400лв.
То за 18г. х 12 месеца х 400лв. = 93 600лв.
Още с разждането на детето, родителя носи отговорност от 93 600лв. за това дете.
За да може той да е сигурен, че каквото и да се случи с него, детето ще има необходимите средства. За това е необходимо да си направи застраховка живот, поне за тази сума.
Ако мине 1 г. от издръжката на това дете и остават 17г., той вече ще носи отговорност с една година по-малко и ще намали своята застраховка живот за следващата си година.

Другата отговорност е на супруга към супругата. Ако са се разбрали, че той ще гради кариера, а тя ще гледа децата. В такъв случай съпругата отделя повече време за отглеждане на децата и няма време за кариерно развитие. И ако се случи така, че съпруга почине, доходите на съпругата до края на живота и ще останат минимални и така тя ще живее бедно и нещастно. Поради тази причина е необходимо всеки един мъж да направи застраховка живот, която да осигури на жена му добър живот в случай, че с него се случи най-лошото. Към сумата към застраховката му трябва да бъдат включени и всички негови кредити и ангажиментите му към различни физически и юредически лица.
По този начин, ако нещо се случи с един човек, неговите отговорности няма да бъдат прехвърлени към най-близките и семейството му.
Разбира се животозастраховането се прави само човек, който е отговорен, който обича близките си и мисли дългосрочно, а не хора, които живеят ден за ден.

Обадете се
Ако имате въпроси свържете се с нас