Защо не се застраховаме?

Причините за слабото застрахователно проникване в България са няколко, и решението на проблема няма как да бъде само едно действие.

Една от пречките е слабата финансова култура, което се вижда и от други области на личното финансово планиране. Например - предпочитанието да се разчита на държавата за пенсии и помощи, както и високият дял на депозити на домакинствата в сравнение с алтернативни източници на спестяване.

Друга причина за малкото застраховани жилища са и застрахователните посредници и брокери, много от които нямат особено висока грамотност и предпочитат да продават полици с висока комисиона, вместо това, което е нужно на клиента.

Трудната защита на потребителите е друг фактор - в последните години времето за отговор на жалби от потребители пред Комисията за финансов надзор се удължи, а воденето на дела в съда продължава да е бавно и в някои случаи - скъпо. Така един недоволен потребител, на когото е отказано плащане, може да разубеди много от познатите си, че няма смисъл от застраховки и няма регулатор, който да защити интереса му. За сравнение - в САЩ е масова практика да се оспорват откази по застрахователни договори и едни от най-големите обезщетения са присъждани точно по такива дела.

Обадете се
Ако имате въпроси свържете се с нас