Източващи и покачващи финанси разходи

Първо трябва да разберем едно много важно нещо, ако работим и нашите пари са само от работа, те са крайна величина за целия ни живот.
Например, ако работим и изкарваме по 1000 лева средно на месец за целия ни трудов живот, това са 1000 лева*12 месеца* 40 години или общо 480 000 лева. Това са парите, които можем да изкараме с труд през живота ни. Те са крайна величина. В мисленето ни има един оптимизъм, че ако направим грешка утре ще я поправим и всичко ще е наред, но, ако свикнем с мисълта, че парите са крайна величина и ако само разчитаме на изкараните, то в живота си ще трябва да се справим с една константна величина, то тогава ще можем много да подобрим живота си.
Защо ще можем да го променим?
Защото ще осъзнаем, че, за да имаме повече финанси ще трябва да се научим да работим с тях и да ги управляваме.
Нека приемем, че нашите финанси са едно езеро, което има възможност да изтича и да намалява или може в него да се вливат ручейчета и то да се уголемява. В единия случай, ако изтича чрез ручейче, то ние ще имаме по малко пари за харчене. В другия случай, ако в него се влива рекичка, то ще нараства и ние ще живеем по-добре и ще имаме повече пари за харчене.
А сега да видими, кои от разходите, които правим източват нашите финанси. В групата са: апартамент, автомобил, кредити, телефони, техника, обзавеждане. Нека ги разгледаме пооделно и видим защо източват нашите общи финанси.
Започваме с апартамент. Купуваме си такъв цената му е 100 000 евро, за да си го купим ние даваме нотариална такса и държавна такса, които са окол 3% от стойноста на имота.
След като го купим ние изразходваме поне 10% от неговата стойност за ремонт и персонализиране. След това имаме всяка година такса смет, данък и поддържащи разходи за него. След 20 години потребление той се нуждае от основен ремонт, който е поне още 10% от неговата стойност, а продажната му цена, ако е в България ще намалява, защото ние сме намаляващо население с повече жилища, от колкото хора има в страната. Ето и пример с цените на къщите в селата, където една къща с двор 1 декар струва 10 000 лева. Само оградата на къщата е много по скъпа, но цената не се определя от стойноста на вложените в нея материали, а от цената, която купувачите са склонни да платят. Засега големите градове задържат цените на имотите, защото много хора от по малките населени места емигрират в големите градове, но темповете с които се свива населението на България няма да може да се компенсира от миграцията.
От друга страна се увеличава ромското население като % от хората в България, а те нямат големи финансови възможности и няма да могат да платят тези цени в момента, а камо ли по-големи.
Така, че след 30 години и цената на имота ще е по ниска поне с 20% и ето как нашите финаси са се стопили с над 50%.
След като си закупим апартамента ние бързаме с неговото обзавеждане и вземаме кредит за да го направим по бързо. Понеже парите са недостатъчни търсим най-евтините оферти, които са и с най-ниско качество, след това всичко се чупи бързо и ние гледаме как да го поправим или да купим ново, което продължава да източва парите ни.
Ето чисто като финанси как изглежда купуването на апартамент. Ако вземе кредит за 100 000 лева, ние ще върнем 200 000, ще вложим още 40 000 за ремонти и подръжка, ще имаме около 7 000 нотариални и банкови такси, и ще го продадем с 20 000 по-малко. Което означава, че загобите са 100 000 лихви + 40 000 ремонти + 7 000 такси + 20 000 по-ниска цена = 167 000 лева. Когато ги извадим от нашите 480 000 остават 313 000 лева за харчене. Което ни обрича на значително по-беден живот, ако направим само един от източващите нашите финанси разходи. Помислете си колко пари ни оставават, ако правим всички източващи- нашите финанси разходи.
Автомобилът е друг голям канал, по който парите ни изтичат.
Купуваме си нов автомобил. Неговата цена спада с 30% още докато го изкараме от магазина. Всяка година трябва да му се плащат застраховка гражданска отговороност, застраховка каско, да сменяме маслото му, гумите му, да купуваме винетка, да се погрижим къде да стои, караме го на автомивка, плащаме платените зони, течност за чистачки, смяна на спирачно масло и акомулатори, смяна на чистачки. Ако работата ни е стационарна и автомобила не ни служи за работа всички тези разходи са излишни.

Втората група е на тези, които се вливат и увеличават нашите финанси.
В тяхната група са: застраховките живот, инвестициите, знанието, което увеличава нашата продуктивност.
Много хора смятат инвестирането за намаляване на дохода, а то е точно обратното. Ако вложим 100 000 в инвестиции и те ни донесат 200 000, то към нашия доход от 480 000 ще прибавим 100 000 и се вижда, че в целия ни живот ние ще похарчим 580 000, което означава, че ще живеем по добре и ще харчим повече.
Ако си сключим застраховка живот и приемем, че тя е за 1000 евро годишно за 25 години. През тези години ще получим обезщетения в размер на 10 000 евро, ще спестим от данъци още 2500 евро, ще си гарантираме и по-високи евентуални разходи от заболявания и злополуки и накрая ще имаме още 40 000 евро.
Ето как към нашите 480 000 евро добавяме 15 000 лихви +10000 обезщетения+2500 евро данъчни облекчения или общо 37 500 евро и общо ще имаме за харчене 517 500 евро, сигурност и равномерни разходи за здраве през 25 годишен период. Отново имаме повече пари за харчене плюс сигурност и спокойствие.

Ето защо, ако искаме да живеем по-богато трябва да се насочим към втората категория, която увеличава нашите финанси. Ако имате нужда от съдействие за продукти от увеличаващата вашите пари категория потърсете консултант на Тогедър, който ще ви съдейства.

Обадете се
Ако имате въпроси свържете се с нас