Колко добрa инвестиция e недвижимият имот?

Ще вземем пример за недвижим имот, който струва 50 000 евро.
За да може този апартамент да го вкараме в приличен вид и да можем да го отдаваме под наем, ние трябва да вложим още 10 000 евро за обзавеждане и освежаване.
Понеже 60 000 евро са голяма сума и е малко вероятно да я имаме, ние теглим креди за период от 20 години. Даваме 10 000 евро първоначална вноска и общо ние ще трябва да върнем 110 000 евро на банката- под формата на лихви, такси. Или общо всичко разхода ни по този апартамент ще е 120 000 евро. Към този разход ще прибавим и 2000 евро данъци за целия период на изплащане, като приемем, че данъците ще се запазят на сегашните си равнища.
Същевременно този апартамент ще ни носи и приход. Като за 20 години х 250 евро на месец = 60 00евро приход. Всичко това го приемаме при условие, че имаме всеки месец наематели и не се налага да ремонтираме повече този апартамент през целия период, както и те никога не ни лъжат с наемите, тока, вода и консумативи.
След 20 години е хубаво да оценим инвестицията: Ние сме дали за този апартамент 120 000 евро + 2000 евро за данъци = 122 000 евро. Под формата на приход сме получили 60 000 евро в най-добрия случай.

Или реално този апартамент ни струва само 62 000 евро.


Същевремнно апартамента след 20години е в отчайващо състояние, тъй като не сме му правили 20 години ремонт, налага се да му направим тотален ремонт и да сменим всичко в него. Нека приемем, че на единапартамент за 20 години цената му се е покачила с 20% , тогава неговата реална стойност ще бъде 60 000 евро.

Това означава, че тази инвестиция ни е довела до 2000 евро загуба.

Обадете се
Ако имате въпроси свържете се с нас