Най-доброто за вашето дете

Успешният старт в наши дни се свързва с получаването на добро образование. Доброто образование обаче често струва пари. За подсигуряването на тези необходими средства, в повечето случаи, е нужна предварителна подготовка, каквато е спестяването. Спестяването за деца има две основни алтернативи – детски влог в банка и спестовна детска застраховка.

Детските спестовни застраховки подсигуряват предимства, които все по-често ги превръщат в предпочитания начин за спестяване:
- На първо място детските спестовни застраховки подсигуряват 100 % гарантирана сума в края на периода. Те са единственият финансов инструмент за деца, който се ангажира с абсолютно точна гарантирана сума в края на периода. Тази точна сума е изписана в договора.

- Подсигуряват допълнителна доходност от инвестиции в ниско рискови финансови инструменти, каквито са държавните ценни книжа. На практика допълнителната доходност е сходна с лихвата на детския спестовен влог.
- Гарантират финансова дисциплина. Обичайно в банка човек внася пари еднократно или когато/ако има финансова възможност. По този начин подсигуряването на доброто образование постоянно бива измествано от промяната на приоритетите в съответния месец – „непредвидените“ разходи в ежедневието (закупуване на дрехи, ел. уреди и т.н.). Така първоначално предвидените за образование средства се оказват жертвани за месечни разходи, често дребни и незначителни на фона на изключително важна цел, каквато е доброто образование на детето Ви. В тази връзка детската спестовна застраховка дава така необходимата финансова дисциплина, която гарантира желания резултат. При нея предварително се определя срока, размера на вноската и начина на плащане, като това не позволява загубата на фокус при спестяването.

- Детските спестовни застраховки подсигуряват възможност за застрахователна/здравна защита – и за родителя, и за детето.
- В случай на събития, свързани с неочаквано фатално последствие или нетрудоспособност за родителя, застрахователната компания продължава да внася за своя сметка в полза на детето. Това дава възможност сумата, необходима за образование, да бъде натрупана, независимо от наличието/здравословното състояние на родителя, започнал спестовната програма. И тук идва разликата с детския спестовен влог, при който сумата в полза на детето би останала без съществена промяна, тъй като няма да има кой да внася ако родителят го няма или е в невъзможност да прави вноски поради сериозни здравословни причини.

- Детските спестовни програми позволяват включването на здравни/застрахователни покрития и в полза на детето. Децата трябва да са живи и здрави! За съжаление в реалния живот това не винаги е така. Когато дете има здравословен проблем, няма по-първостепенна задача за родителя от това да подсигури необходимото – потвърждаване на поставената диагноза и подсигуряване на финансови средства за най-доброто лечение – нещо, което може да бъде неразделна част от детската спестовна програма.


Източник www.dnes.bg

Обадете се
Ако имате въпроси свържете се с нас