Разликата между кредит и инвестиция?

За да добием по-реална представа за това, ще ги разгледаме като абсолютна стойност.
Като пари, които изкарваме през целия си живот.
Ще вземем пример с един човек, който взема 1000лв. на месец заплата в продължение на 40години, или той ще има общ доход в размер на 480 000лв. Това са всичките пари, които той ще изкара през живота си. И от това как ще ги харчи ще зависи дали той ще живее по-добър живот , или съответно живота му ще бъде по-лош.
Кредитирането и инвестирането са инструменти, които могат да увеличат или намалят нашите финанси. Или съответно можем да живеем по-добре или по-зле благодарение на тях.

Как кредитирането влияе на нашите финанси?
Ще разгледаме пример за човек, който е взел един ипотечен и 2 потребителски кредита.
Ипотечният кредит е за апартамент на стойност 100 000лв., период на изплащане 20г. на равни вноски. Сумата, която той връща на края на 20-тата година е 210 000лв. - с всички такси по него и неговото придобиване. Това означава, че той ще плати 110 000лв. лихва за този кредит.
Ако стойността на потребителските кредити са 30 000лв. за 10г., той ще върне 58 340лв. за всеки един кредит. Общо ще плати за двата потребителски кредита лихва в размер на 56 680лв. Което сумарно прави за всичките кредити, които е взел 166 680лв. или това прави 1/3 от доходите му за цял живот. За него тогава ще остане да харчи едва 313 320лв.

Това се случва с нас, когато вземаме кредит. По този начин ние живеем по-зле. Мислим си , че купуваме нещо с цел да му се радваме сега. Но удоволствието от потреблението свършва за не повече от няколко месеца, до година.

Как инвестирането влияе на нашия доход?

Ще приемем, че през целия си живот прави само 3бр. инвестиции. Като първата я правим, когато ние сме на 20г. и ще я направим за 20 годишен период. При нея ще вземем следните параметри: 1000лв. инвестираме на година, срока на инвестиция е 20годиини и доходността, която търсим е 14% . За целия срок нашата инвестиция от 20 000лв. ще ни донесе общо печалба в размер на 91 025лв. или като махнем инвестираните средства, ние ще получим чиста печалба в размер на 71 025лв.
Втората инвестиция, която ще направим е когато сме на 30г. за 20 годишен период. Аналогично на първата като параметри. Третата инвестиция, която ще направим на 40год. възраст като на 40 годишна възраст ние ще осребрим първата си инвестиция от 20 годишната си възраст и дохода ни ще е доста по-голям от дохода, който сме имали преди. Последната инвестиция ще е отново за 1000лв., но ще е за 25 годишен срок. С нея ще целим да обезпечим старините си. Тази инвестиция при вложени 25 000 лв. за периода, ще ни донесе общо 181 871лв.
Или общо трите инвестиции ще са ни донесли общо 363 921лв. когато махнем от тях 65 000лв., парите, които сме инвестирали, се получава чиста печалба от нашата инвестиция в размер на 298 921лв. Това ще повиши общото ни благосъстояние почти 2 пъти за парите, които изкарваме за цял живот в размер на 480 000лв.
Разликата е, че при кредитирането ще имаме 313 320 за харчене , а при инвестирането 480 000+ 298 921= 778 921лв.

Обадете се
Ако имате въпроси свържете се с нас