Как най-бързо може да бъде натрупан един милион?

Автор: Пламен Кънчев

Един от въпросите, които най-често възникват при по-младите хора, а понякога и при по-възрастните, е как най-бързо да натрупат един милион. Причината за появата на този въпрос е, че наличието на голяма сума пари би предоставила възможност да се съгради живот, какъвто даденият човек си мечтае да има, като в същото време осъществи всички свои мечти и разполага с цялото си време да прави това, което най-много обича.

Парите, и по-точно значителното им количество, са билетът, който хората възприемат като предпоставка за бързото осъществяване на всички тези желания и цели. Поради тази причина възможностите за тяхното скоростно натрупване са обект на буйно преследване, като масово се наблюдава включването на търсещите в най-разнообразни инициативи с надеждата, че някоя от тях ще ги отведе до този резултат. И въпреки разнообразието от възможности статистиката ясно показва, че почти всички от съществуващите „бързи“ решения в тази посока просто не работят.

Ето защо в тази статия ще отговорим на въпроса съществува ли начин да бъде натрупано сериозно количество капитал за възможно най-кратък срок от време, който да действа безотказно винаги, и какъв е той.

Отговорът на този въпрос е – да, съществува такъв начин, като за огромно съжаление на търсещите той не е свързан с извършването на еднократно действие като покупката на лотариен билет, а със системна работа в правилно планирана посока за достатъчно дълъг период от време, която има потенциала и способността да ни отведе до търсения резултат.

За да бъде разбрано действието на този процес, е необходимо да се разбере моделът на работа на геометричната прогресия. Например, ако умножим 1 по 2, ще получим 2, при последващо умножение по 2, ще получим 4, следващото умножение по 2 ще даде резултат 8, после по 2 дава 16, пак по 2 дава 32, или само след 5 удвоявания резултатът е няколко десетки пъти по-голям от първоначалното число. Продължавайки с умноженията по 2, ще получим 64, отново по 2 ни дава 128, пак по 2 е 256, умножено по 2 прави 512, което по 2 дава 1024, или само 10 удвоявания водят до 1000 пъти по-голям резултат от този, който сме имали в самото начало.

С други думи, основата за постигане на значителен резултат е използването на система, която да увеличава прогресивно резултата за достатъчно дълъг период от време от порядъка на поне 5-6 години, където множителят, с който да повишаваме резултата, трябва да бъде поне 2 или повече. Това създава експоненциално нарастване на резултатите, при което през първите няколко периода няма как да се наблюдава значителен прогрес, но след 5 или 6 итерации започва да се забелязва значителен прогрес и нарастване на резултатите.

Всички тези принципи могат да бъдат наблюдавани в множество области от живота, като например изучаването на чужд език – ако се отделят ежедневно по няколко часа за изучаване на чужд език и се учат само по 3 нови думи на ден, то в рамките на 1 година човек би усвоил повече от 1000 думи, което е напълно достатъчно, за да води разговор на базово ниво. А продължавайки по същия начин, след още няколко години би изградил нужните умения да говори свободно езика. Същото се отнася и за умението да се шофира автомобил – макар и преминаването на шофьорския курс да не е нещо толкова трудно, умението за справяне достатъчно добре с шофирането се придобива за много повече време и след изминаване на значително повече километри.

Ключов момент в експоненциалния растеж е стъпването на основа, която е значително по-високо, отколкото е била началната ни позиция. Тоест надграждането след позицията, която сме достигнали в предходната итерация, ни дава възможност да постигнем значителен напредък спрямо предхождащите ни състояния. Именно поради тази причина резултати като натрупване на 1 милион, които изглеждат на пръв поглед като недостижими, всъщност могат да бъдат постигнати изключително лесно, ако се изготви адекватен план за тяхното осъществяване, който да включва систематизирани действия за достатъчно дълъг период от време, спрямо които ще може да се достигне значително по-високо стъпало, и с достатъчно итерации и натрупвания във времето крайната цел ще бъде постигната с лекота.

Когато говорим за натрупване на значително количество капитал, е нужно да се съобразим с няколкото елемента от процеса по натрупване, като един от тях е успешното заделяне на част от средствата, с които разполагаме, по начин, по който те да не бъдат изконсумирани или изхарчени, а да бъдат впрегнати в посока осъществяването на търсената от нас цел. Погрешно е да се смята, че по-лесно се заделят средства, ако разполагаме с по-голям приход, тъй като с нарастването на приходите нарастват разходите и потребностите и значително по-лесно се повишава стандартът на живот, който човек води. Ето защо заделянето на част от средствата трябва да бъде действие, което бива спазвано през целия период за осъществяване на търсения резултат и не трябва да бъде свързано с наличието на определен приход.

На второ място от изключително голямо значение е ограничаването на излишните разходи и изтичащите средства по различни направления. Разбираемо е, че няма как да натрупаме капитал, ако в същото време има много дупки, от които изтичат нашите финанси. Понякога животът, който сме избрали да водим, носи със себе си значителни разходи, поради което е възможно да трябва да променим модела, по който сме организирали своя начин на живот за достатъчно дълъг период от време, за да имаме шанс да задържаме и натрупваме средства.

Третата стъпка, без която няма как да осигурим значително умножение на средствата, с които разполагаме, е да ги насочим към подходящи инвестиции, които да увеличат техния размер във времето благодарение на добавената стойност и полезност, която осъществяването им би произвело. Разбира се, използването на лостов механизъм – чрез кредитиране и/или освобождаването на излишните активи и впрягането им в подходящи инвестиционни направления – би ускорило и повишило допълнително множителите, с които напредваме по пътя към целта, така че е силно препоръчително да се предприемат действия, включващи ливъридж и впрягане на спящия капитал.

И не на последно място по важност е подобряването на уменията и способността да се заработват повече средства, което би спомогнало за по-бързото натрупване на средства и впрягането им чрез инвестиции в направления, които да ги умножават във времето. Понякога това е възможно, като бъде подобрена ефективността в работата, а друг път това може да се случи, като се работи допълнително и/или се повиши/промени квалификацията, за да може да се извършва по-високоплатена работа или да се заработват допълнителни възнаграждения над базовия приход, който генерираме.

Разбира се, че осъществяването на успешна предприемаческа инициатива или изграждането на работеща бизнес система могат да спомогнат за постигането на търсения резултат за кратък период от време, в рамките на 5-6 години, но тъй като не всеки разполага с нужните умения – можем да помислим за включването ни в такива системи, изградени от други хора, които са се доказали, и да се възползваме от техните инициативи, за да постигнем множител, който в много по-бърза степен би ни приближил към натрупването на

Обадете се
Ако имате въпроси свържете се с нас