Новите пенсионни промени август 2016г.

Полът на осигуряваното лице вече няма да бъде актюерски фактор за определяна на размера на пожизнената пенсия за старост, отпускана във връзка с осигуряване в универсален фонд. Досега винаги се е отчитало, че статистически жените имат по-дълга продължителност на живота, затова и тяхната месечна пенсия е по-ниска. Това изменение се прави с цел съобразяване с европейската директива за постепенното прилагане на принципа за равното третиране на мъжете и жените в сферата на социалното осигуряване.

Източник: http://www.capital.bg/

Обадете се
Ако имате въпроси свържете се с нас