За какво служат застраховките ?

Предимства на застраховките:

-Отговорността за Вашето здраве, спестявания, имущество, професионална отговорност и всичко, което е важно за Вас се поема и от трета страна.

-Имате безпристрастна защита зад гърба си. Каквото и да Ви се случи ще има кой да застане до Вас и да защитава Вашите интереси в кризисни ситуация или ако претърпите инцидент.
-Спокойствие и увереност за бъдещето - такава дават здравните застраховки, застраховките живот със спестовен или инвестиционен характер.


-По време на криза всяко домакинство се стреми да съкрати ненужните си разходи до минимум. За съжаление в България нагласата ни е такава, че масово считаме застрахователните продукти за лукс, излишен разход или прищявка.
Застраховките са жизненоважни. Все едно да се лишим от храна или от електроенергия. Или да се лишим от здраве? Да лишим децата си от образование?
Точно това правим, когато се лишаваме от застраховка - лишаваме от бъдеще себе си, а за жалост и децата си.

За какво служат отделните видове застраховки?


Когато четем общите условия по застрахователните полици или слушаме застрахователен консултант, нещата изглеждат сложни и неразбираеми.
Ще се опитаме в следващите редове да опростим представата Ви за отделните видове застраховане:
1). Животозастрахователни продукти - Тези застраховки предлагат, както защита на здравето и живота ни, така и възможност за увеличаване на спестяванията. Предлагат се няколко разновидности на тези застраховки - със спестовен характер (натрупва Ви се лихва върху парите, които внасяте) и с инвестиционен характер, където средствата, които влагате за защита се инвестират, а вие получавате доходност в реални проценти. Честа практика е да се инвестира в полезни изкопаеми, нови технологии и т.н.
Колкото по-дългосрочна е вашата застраховка, толкова повече доходност ще Ви донесат Вашите пари. След изтичане на договора, можете да си изтеглите събраните пари заедно с натрупаните .
2). Имуществени застраховки - тези продукти осигуряват пълна защита за Вашето движимо или недвижимо имущество срещу кражба, пожар, природни бедствия и др.

3). Детски застраховки - тези продукти са предназначени да защитят и обезпечат финансово здравето, образованието и живота на Вашите деца.
4). Застраховки за различните видове гражданска отговорност - тук са включени :
Професионална отговорност за различните професии - те покриват щетите от Вашата професионална дейност.
Професионална отговорност за ловци
Професионална отговорност за спортисти.
Гражданска отговорност за водачи на МПС.
5). Застраховка “Автокаско” - предназначена за сигурността на Вашите автомобили, дори когато те не са участвали в ПТП , но са били обект на вандализъм или действия от страна на други МПС.
Парите, които давате днес за застраховка, утре ще Ви бъдат умножени, когато имате нужда от помощ и защита.

Обадете се
Ако имате въпроси свържете се с нас