Здравната застраховка - гаранция за щастлив живот.

Ако приемем, че имаме една машина в нас, която печата пари. И всеки месец благодарение на нея ние можем да си получаваме средствата, които са ни нужни, за да живеем щастливо. Какво ще направим първо в този случай? Първо ще се уверим, че машината е стабилно защитена против кражба, после ще си купим устройство против токов удар, за да не изгори от някоя гръмотевица или токов удар. След това ще се уверим, че е на такова място, където няма да бъде наводнена. Ще се погрижим да я подсигурим така, че да е сигурно, че ще може да ни дава средства всеки месец.
Нека сега да видим от къде идват финансите през целия ни живот? Кой ни плаща храната, тока, дрехите, автомобила, издържа ни децата, купува ни жилище, праща ни на почивка и ни осигурява всичко, което ще потребим. Това сме самите ние. Ако сметнем, че времето, през което ние се издържаме е 50 години и харчим по 400 лева на месец за храна това прави, че през целия си живот ние ще дадем 192 000 лева за храна, харчим 200 лева на месец за ток ще дадем 96 000 лева, по 100 лева на месец за развлечения са 48 000 лева, по 100 лева за дрехи са 48 000 лева, 1 дете 20 години, по 400 лева на месец са 96 000 лева, техника по 100 лева на месец е 48 000 лева, жилище с изплащане 200 000 лева, автомобил по 300 лева на месец с горивото 144 000 лева. Или общо за целия си живот ще похарчим 872 000 лева. Кой ни гарантира, че ще можем да ги платим тези пари? Единствения гарант сме ние. Нашата възможност да работим и да изкарваме пари е единствения гарант, че ще можем да си плащаме разходите всеки месец до края на живота ни. Но, за да можем да работим е необходимо да сме здрави. Поради тази причина здравето е първи приоритет при разпределянето на нашите финанси.
Понеже здравеопазването е скъпо и това, което ни е осигурено от държавното здравеопазване е много малко ние трябва сами да си го осигурим. Най-добрият начин за осигуряване на здравето е чрез здравна застраховка. Тя е като един умножител на нашите пари. Ето какво има предвид - ако една застраховка за 30 000 лева струва 700 лева, то ние си осигуряваме срещу 1 лев от нашите пари 42 лева от застрахователя при нужда. За да съберем тази сума в банков влог ще ни трябват 30 години. И ако през тези години ни се наложи лечение за по-голяма сума ще трябва да вземем кредит или, ако не можем да вземе кредит ще умрем и всичко с нас приключва. Също така тези застраховки покриват разходи за лекарства, прегледи и лечение, което значи, че ние всяка година ще ги ползваме по два пъти при лечение на летен и зимен грип. Няма да ни се налага да даваме пари извън планираните и по този начин можем да разчитаме на сто процента на нашия доход.
Запомнете първо си осигурете здравето и тогава разпределяйте пари за другите нужди. Здравето гарантира, че ще ви има и ще можете да си плащате всичките разходи.

Обадете се
Ако имате въпроси свържете се с нас