Реформа в здравеопазването

Днес на бизнес форум, организиран от КРИБ, премиерът Бойко Борисов съобщи, че реформата в здравеопазването, заедно с пенсионната са сред най-важните за бъдещето ни през следващите 10-20 години. Той изнесе потресаващи данни за състоянието на здравната ни система:

- Общите разходите за здравеопазване нарастват с 10% повече на година, отколкото БВП на страната.

- За периода 2003-2012 г., разходите на здравната каса за лекарства са се увеличили 1,8 пъти, а на домакинствата, за доплащане – 2,7 пъти. Тоест, касата плаща все повече, а пациентът почти два пъти повече от нея, поясни министър Москов.

- През 2013 г. почти 20% от българските домакинства са изразходвали 10% от годишния си доход за здравеопазване. В същото време разходите на НЗОК нарастват много по-бързо от приходите докато през 2013 г. настъпва т.нар. „breakpoint – т.е здравноосигурителният модел се счупва.

В същото време България трайно остава начело на антикласацията в ЕС като страната с най-лош здравно-демографски статус с най-високи проценти обща и детска смъртност.

Всички независими външни анализи сочат като най-големи проблеми неефективното разходване на средства за здравеопазване и неефективна болнична система.

Обадете се
Ако имате въпроси свържете се с нас