Здравната система в състояние на “Свободно падане”

"От 2009 г. насам се наблюдава изключително бърз темп на публичните разходи за здраве в сравнение с нарастването на БВП. През 2014 г. те достигат внушителните 4 млрд. лв, което е огромен ръст, в сравнение с предишното десетилетие".
"Съществува реален риск здравните вноски да не стигнат, за да се покрият потребностите. До края на настоящата година се очаква 200 млн. дефицит в НЗОК, които пак трябва да бъдат извадени от държавния бюджет", обясни той.
Всичко това води до системен бюджетен дефицит и натиск върху другите сектори, финансирани от правителството.
Според него големият проблем е, че системата е изключително неефективна. "Обществото плаща твърде висока цена, а качеството остава същото", каза още той.

Обадете се
Ако имате въпроси свържете се с нас