Основни проблеми на пациентите в България

Проучването е проведено от BBSS Gallup България, октомври 2012г.

Близо 70% от анкетираните споделят, че разходите за лекарства затруднява техния семеен бюджет, 18% от запитаните дори са прекратявали лечение по финансови причини. 87% искат държавата да заплаща по-голяма част от стойността на лекарствата.

Основни резултати от социологическо проучване за удовлетвореността на българските пациенти от достъпа им до лекарства, проведено от BBSS Gallup България, октомври 2012г.:
Близо 70% от анкетираните споделят, че разходите за лекарства затрудняват техния семеен бюджет, 18% от запитаните дори са прекратявали лечение по финансови причини. 87% искат държавата да заплаща по-голяма част от стойността на лекарствата.
Според по-голямата част от интервюираните, здравеопазването в България продължава да се влошава или поне не се подобрява (44% "остана същото"/ 42% "върви към по-лошо").
Най-сериозните проблеми, с които пациентите са се сблъскали през последните 12 месеца са високите разходи за лекарства (особено пациентите на лекарствено лечение в домашни условия, 58% от тях го споменават) и липсата на квалифицирани/ компетентни лекари и медицински персонал.
Достъп до лекарства в болничните заведения: 33% от лекувалите се в болнични заведения са заплащали за лекарства или медицински консумативи, средната сума доплащане за лекарства е около 250 лв., 75% от пациентите са плащали над 100 лв.
Достъп до лекарства при лечение в домашни условия: почти всички интервюирани пациенти са плащали за лекарствата си - 33% са заплатили изцяло разходите за лекарства, а 59% са заплатили частично разходите; средната сума платена в рамките на последните 12 месеца е около 400 лв. на пациент, 88% са плащали над 100 лв.
Нивото на неудовлетвореност от лекарствената политика на държавата е сравнително високо, особено сред пациентите на лекарствено лечение в домашни условия: 62% са неудовлетворени от практиките за получаване на лекарства.

Обадете се
Ако имате въпроси свържете се с нас