Как работят инвестиционните фондове?

Има различни видове инвестиционни фондове, но ние ще разгледаме един тип, който инвестират в изкопаеми и фирмите, които ги преработват. Тези фодове, купуват дялове от най-големите компании, които притежават огромна част от мините и заводите за преработка на изкопаеми в целия свят. Фондът купува част от компаниите. Те от своя страна произвеждат стоки от първа необходимост за съществуването на живота на човечеството. Ние влагаме 1000 евро и си купуваме част от фонда, който пък притежава фирмите и находищата. Те продават продукцията си в евро на определена стойност. Ако утре се обезцени валутата или изчезне. Тези стоки от първа необходимост ще се продават в актуалната нова валута или в актуални цени при обезценка на валутата. И ние понеже притежаваме процент от фонда, ще имаме равностойността на на процента от фонда, който е в новата валута. Тук вече не може нашите пари да се обезценят, защото ние имаме собственост, която ще струва различно при обезценка или инфлация, като цената и ще нарастне с процента инфлация. В единия случай има собственост върху валута, а във втория собственост върху активи. Активите на фонда са в целия свят и не зависят от развитието на дадена държава, политическото и положение и други фактори и по-този начин каквото и да се случи ние имаме максимална гаранция за нашите средства. Защото каквото и да се случи в дадена държава или континент, фонда има собственост и в други части на света. А търсенето на стоки от първа необходимост върви заедно с развитие на света. Има ли човечество ще има и търсене. В този тип фондове е невъзможно инфлацията или смятата на валута да обезцени или загуби парите ни. При фондовете трябва да се има предвид, че те са за по дългосрочна инвестиция. Тук има колебания на цената, която зависи от моментното инвестиционно намерение на борсите и има моменти на кризи в който цената им пада временно. Но в един 10 годишен период цената им винаги нараства. Поради тази причина във фонд не трябва да се влагат средства, които може да ни потрябват още след 2 - 3 месеца, защото можем да загубим голяма част от тяхната стойност. Тук се влагат пари, които при спад на фонда за няколко години ще можем да изчакаме да си покачат стойноста преди да ги изтеглим.
Фондовете са подходящи за дългосрочно натрупване на средства с по-висока доходност и по-висока защита.

Обадете се
Ако имате въпроси свържете се с нас