Китай и Индия ще са сред най-големите инвеститори в света към 2030 година

Източна Европа и Централна Азия са изправени пред сериозни демографски предизвикателства, сочи доклад на Световната банка
Половината от световния капитал на обща стойност 158 трлн. долара ще бъде в ръцете на развиващите се икономики след 17 години. В момента този дял е по-малко от една трета. Това сочи докладът „Хоризонти на глобалното развитие” на Световната банка.
Експертите на Световната банка очакват, че 30% от световните инвестиции ще бъдат съсредоточени в Китай към 2030. Към Бразилия, Индия и Русия ще се насочат общо 13% от глобалните капиталовложения. Прогнозите са, че обемът на инвестициите в развиващите се държави ще достигне 15 трлн. долара при 10 трлн. долара в развитите страни.
Според Световната банка Китай и Индия ще се превърнат и в най-големите инвеститори сред развиващите се страни. От двете страни заедно ще излизат общо 38% от всички световни инвестиции след 17 години.
Авторите на доклада предупреждават също, че Източна Европа и Централна Азия са заплашени от сериозни демографски предизвикателства. Към 2030 те ще се единствени сред развиващите се региони, където населението няма да расте. Застаряването се очаква да забави икономическия растеж в тези региони.

Обадете се
Ако имате въпроси свържете се с нас