Отлагането - най-сигуриня начин за финансов крах.

Понеже ефекта от тях е отложен във времето много често хората са склонни да отложат тяхното стартиране. Предпочитат със средствата, които са за дългосрочните финанси да си увеличат стандарта на живот сега. Какво имам предвид - ако вземаме 1000 лева заплата. 300 лева трябва да насочим към дългосрочните. 100 лева за пенсия, 100 лева за здраве и 100 лева за инвестиции, които в бъдеще да ни подобрят стандарта на живот. 700 лева остават за краткосрочните финанси. По този начин от 1000 лева ние имаме само 700 за харчене в момента. Голямо е изкушението (и то се прави от 90% от хората) да си увеличим парите за харчене в момента, като вземем дългосрочните си финанси и ги насочим към краткосрочните. Като оправданието за пред нас е, че има време. Утре когато имам повече пари и по- малко нужди ще отделям повече в дългосрочните финанси. Истината е, че никога нямаме излишни пари и утре ще трябва да пренасочим много по - оляма част от краткосрочните си финанси към дългосрочните. И когато отлагаме достатъчно дълго време в един момент бремето става непосилно и дори да насочваме целия си доход към дългосрочните финанси той няма да е достатъчен да запълни дупките, които са се получили.
Ето един пример как отлагането влияе пагубно на нашите финанси. Ако искаме да си осигурим частна пенсия в размер на 1000 евро, която да започнем да получаваме на 65 години и започнем да заделяме за нея на 20 години ние ще трябва да даваме 13,91 евро на месец, ако старта е на 25 години ние ще даваме месечно по 22,59 евро, ако старта е на 30 години ще давама по 36,90, ако старта е на 35 години цената е 60, 79 евро, ако се забавим до 40 години вече ще даваме на месец 101,68 евро, ако стартираме на 45 години ще ни струва по 174,60 евро, ако изчакаме до 50 вече ще трябва да се лишим от 314,74 евро на месец, а ако отложим до 55 години всеки месец от нашия доход ще отлитат 627,45 евро). Ето вие виждате, ако спазваме правилото и си отделяме по 10% от дохода за пенсия на 65 години може и да сме милионери. Обратното колкото повече отлагаме толкова по- скъпо ни става като за 5 години отлагане долу горе цената ни се удвоява. Което означава, че ще трябва да се лишаваме от двойно повече неща за бъдеще, ако похарчим дългосрочните си финанси днес.

Обадете се
Ако имате въпроси свържете се с нас