Инвестиционни застраховки

За тях е задължително да се сключат за период над 20 години. Тези застраховки имат висока доходност, но на няколко години имат определен спад. След спада следва ново покачване и в рамките на 1 година си връща доходноста. Затова в тези застраховки се вкарват само средства, които не са нужни на клиента. Той трябва да може да изчака в период на спад и да не тегли парите. Най-често губещи от инвестиционните фондове са хората, които искат да се издържат от доходноста на фонда. Какво се случва там. Примерно Иван си вкарва 100 000 лева. Тези пари може да са от кредит или всичките му спестявания. Първата година фонда има 30% доходност. Иван си тегли 30 000 лева и живее с тях. Втората година има 40 % доходност и Иван си тегли 40 000 лева и си мисли, че е намерил начин да се издържа до живот. На третата година обаче фонда има 30 % спад и средствата на Иван са намалели до 70 000 лева. Ако е взел кредит, той няма дивидент и не може да го изплаща. Ако средствата са негови той вижда как са намалели с 30 000 лева и си изтегля всички те пари. Казва си, че вече и във фондовете няма смисъл, защото той е изхарчил печалбата от предните години, а парите му са намалели с 30 000 лева. Това е най-чести сценарий при инвестиция във фондове. За да спечелил човек трябва да остави парите за по-дълъг период. Има няколко вида фондове, които се предлагат. Първите са с малки амплитуди на печалба и загуба. Това са гарантираните фондове като този на БНП Парибас - Parworld Emerging Step 80 и фондовете, които купуват дялове от други фондове като фондовете на Уника и Райфайзен. Те имат малки амплитуди на покачване и спадене, но и печалбата им е малка в дългосрочен период. При тях доходноста идва средно по 6-6,5% на година.
Фондовете, които препоръчваме са тези в които има висока норма на печалба. Риска е еднакъв при по-ниско доходните и по-високо доходните фондове, разликата е в амплитудите на покачване и спадане. При фондовете, които ние препоръчваме има голяма печалба, но когато има период на спад, то той е голям. И ако човек иска да си изтегли парите точно в този момент, то той ще загуби доста. Затова ги препоръчваме само на хора, които са готови да инвестират дългосрочно. Когато се инвестира някъде трябва да се гледа дългосрочната преспектива на инвестицията. Като имаме впредвид покачването на населението на планетата и повишаване на покупателната способност в страни като Индия и Китай, които имат около 3 милиарда население. Това засечено с ограниченоста на ресурсите, от които се произвежда всичко можем да сме сигурни, че цената на полезните изкопаеми задължително ще расте. Следователно за следващите 20 – 30 години, ако инвестираме в акции на компании, които държат изкопаемите то ние можем да сме сигурни в нашата печалба. Поради тази причина препоръчваме единия фонд да е BGF World Mining Fund ”A2”. Това е фонд, който може да ни осигури доходност средно от 20% за следващите 20 години. Ако цената на изкопемите не расте, то тогава явно е станал някъкъв катаклизъм, но тогава и парите и недвижимостит няма да имат някаква стойност.
Ще дам за сравнение какво се случи с България след 1989 година. Настана хаос и власта отиде в силови групировки. Ако се случи световен катаклизъм ефекта ще е десет пъти по силен и всяка инвестиция няма да има смисъл. Във всеки друг случай инвестиционната застраховка ще ни осигури желаното бъдеще.
Другия фонд, в който препоръчваме да се инвестиера е JPMorgan Emerging Markets Equity Fund A. Той инвестира в развиващите се държави като Китай, Индия, Бразилия, Източна Европа и други. Ръста на световната икономика се държи на новите пазари. С развитието на образованоста и информираноста на хората в тези държави те започват да имат желание за по-добър живот. Развитите държави от своя страна се нуждаят от нови пазари. Те инвестират в новите пазари и така си осигуряват добри печалби. Ще дам пример в САЩ по време на най-добрите им години се продават близо 18 милиона автомобила. В Китай, къде населението е почти 2 милиарда, ако приемем, че само 10% от хората са с покупателна способност, това значи пазар от 200 милиона потребители, които, ако си купуват кола на 4 години, това значи пазар от 50 милиона автомобила на година само в Китай. Ръста в развиващите се пазари е голям за следващите 30 до 50 години. Там средната доходност е също около 20%.
Средствата са защитени по най-добрия начин, защото фондовете купуват дялове от фирми или от мини за полезни изкопаеми. Така и при смяна на валутите тяхната стойност се запазва.
Ако вкараме по 2000 евро на шестмесечие за следващита 25 години при 20 процента доходност, то накрая ще получим 1 000 000 евро. Това е силата на капитализираната лихва. Това е което препоръчваме на клиента.
Сега е най-удачния момент за сключване на такава застраховка, защото фондовете белязаха спад след европейската дългова криза. През последния месец те се покачих с 5 %. В рамките на една година ще се повишат с над 50%.

Обадете се
Ако имате въпроси свържете се с нас