Предимства и недостатъци на банковите депозити

Когато спестяваме пари винаги пред нас стои една дилема - къде да ги държим. В България най-честия избор е - банков депозит.
Как банката работи с депозита. Тя взема парите от клиента в дадена валута примерно в лв, долари или евро. После банката дава пари на други свои клиенти като кредит във същата валута. И какво се получава, ако ние сме дали 1000 лева в банката на 4% лихва, тя дава тези пари на друг свой клиент на 10% лихва и така реализира печалба. Тя взема пари в дадена валута и дава пари в същата валута. Тук стоката е дадена валута. И ако се случи така, че валутата се обезцени, както се случи 1997 година, на банката ще и върнат обезценени пари и тя ще върне на хората обезценени пари. Банката търгува с пари. Внасят се пари и се теглят същите пари. Ако инфлацията обезцени парите, ние ще получим обезценени пари. Рискът от загуба на пари е огромен.
Друга голяма заблуда за банковите депозите е гаранцията. Те са гарантирани от ФГВ от фонд за гарантиране на влоговете. В него има 1,5 милиарда лева, при положение, че влоговете са над 50 милиарда. Вижда се, че той няма да може да гарантира влоговете в случай на нужда. А мисълта, че държавата или европейския съюз ще ги гарантира е илюзорна. Държавата с месеци не изплаща ДДС то на фирмите, а камо ли да извади милиарди, които и без това няма, за изплащане на вложенията. ЕС също видяхме какво направи в Гърция и Кипър.
Предимството на банковия депозит, е бързата ликвидност на средствата. Когато решим да ги вземем, можем да си ги изтеглим веднага. Пари в депозит се държат за належащи нужди. Но сигурноста е малка и вероятноста от обезценка е огромна.

Обадете се
Ако имате въпроси свържете се с нас