Все повече хора купуват стаж за пенсия

Причина затова е, че се увеличава броят на хората, на които се налага да купуват осгурителен стаж, за да могат да се пенсионират, съобщават от НОИ.

Според официалната статистика през първите три месеца на тази година увеличението на годишна база е 70%. Стаж за пенсия са купили 1919 души у нас. Причината за този ръст са повишените изисквания за стаж. През 2015 г. възрастта за пенсия беше замразена, но необходимите години труд се увеличиха с 4 месеца. От 1 януари 2016 г., за да се пенсионират, мъжете трябва да имат 38 години стаж, а жените – 35 години. От началото на 2016 г. необходимият стаж за пенсиониране ще продължи да се увеличава с по 2 месеца и за двата пола.

За първите три месеца на тази година всеки купувач на стаж е платил средно за 21,7 месеца, а покупката се извършва, като се внесат осигуровките за пенсия. Вноските се правят върху минималния доход за самоосигуряващите се, който е 420 лв. Към 2015 г. един месец стаж струва 74,76 лв., а една година - 897 лв.

Всеки човек, който си е купил стаж за периода януари-март, е внесъл в НОИ средно 1626 лв. Общият приход на института от закупените месеци стаж е около 3.8 млн. лв. За същия период на изминалата година тези постъпления са били 3 млн.лв.

За цялата 2014 г. 6013 души са купили осигурителен стаж, като вноските им възлизат на общо 15,7 млн. лв. Максималният период, който може да се закупи е 5 години или 60 месеца. Право да си купят стаж имат освен хората, които са навършили възрастта за пенсия и висшистите за периода на обучение.

Броят на пенсионерите към 30 юни 2015 г. е 2 177 216, с 2 766 по-малко спрямо същия период на 2014 г. Средният месечен размер на пенсията на един пенсионер за м. юни е 313,39 лв. Спрямо м. юни 2014 г. тя е нараснала номинално с 12,80 лв. (4,3%), а реално за едногодишен период с 4,9%.

Обадете се
Ако имате въпроси свържете се с нас