Частните пенсионни фондове, можем ли да има се доверим?

Кой е собственик на частните пенсионни фондове, на които разчитаме за един по-добър живот.? Проблемът не е в това кой ги притежава, а в концепцията на създаването им. Зад една привидно добра идея, парите от пенсионните фондове да се инвестират в България се крие и основния им проблем. По закон едва 15 % от парите, които са събрани в частните песнионни фондове могат да се инвестират в чужбина. Всички останали средства се инвестират в България и прикритието е , че тези пари не трябва да се изнасят в чужбина, а трябва да подпомагат на българската икономика. Действителността е съвсем различна:
50% от частните пенсионни фондове в държавни ценни книжа, които са несигурни, каквато е и нашата държава. Постоянната смяна на правителства и един и същи управляваща под лицата на различни партии са гаранция за слаба държава и високорискови държавни ценни книжа.
Втората част от инвестициите на частните пенсионни фондове е в български фирми.
Но преди да се инвестира в една фирма, трябва да се има предвид какви инвестиции прави в иновации, какво е отношението към нейните клиенти, какво е отношението към нейните служители и какви са плановете й за дългосрочно развитие. Ако направим такъв анализ на българските фирми ще видим, че нито една от тези, които присъстват на борсата не отговаря на тези критерии. И поради тази причина всички средства, които се влагат в тези фирми, могат да се смятат за загубени в дългосрочен план.
Третата част е в инвестиция в недвижими имоти. Когато се инвестира в нвдвижим имот и се очаква дългосрочна печалба, трябва да се има предвид качеството на строителството, паркинзи и гаражи, дали има осигурени всички удобства, които са осигурени на хората, живеещи в дадения имот. Ако направим един анализ на имотите в България, ще видим, че много малка част отговарят на тези критерии. Поради тази причина парите инвестирани в недвижими имоти, могат да се сметнат за голяма част за закубени от служителите. Поради регламентираната схема на инвестиране не става ясно, че частните пенсионни фондове са създадени с една цел: да облагодетелстват държавата и частните собственици, защото почти винаги създадените фирми и недвижими имоти, които се купуват от фонда са създадени с една единствена цел: да донесат максимална печалба на собственика.
Затова не можем да разчитаме, че частните пенсионни фондове ще ни осигурят някаква пенсия. Винаги трябва да помним, че всичко регулирано от държавата е корумпирано и е направено с идея да се облагодетелства определена група от хора. В такъ случай, най-доброто, което можем да направим, за да осигурим нашето бъдеще е да се насочим към частни пенсионни фондове, които инвестират в целия свят като по този начин намаляваме риска за нас.

Обадете се
Ако имате въпроси свържете се с нас