Как работи пенсионната система сега?

В днешно време в България, средната продължителност на живота е 73,5г. , а една жена има коефициент на раждаемост 1, 49. За да се запазим като население в сегашните пропорции е необходимо една жена да има среден коефициент на раждаемост 2,1. За сега и за следващите 10г. не се вижда как ще се случи. Поради тази причина в България в момента статистиката е 1 човек осигурява 2-ма пенсионери. Тежестта на този един човек е огромна, а пенсионерите получават ниски пенсии. В бъдеще ще се случи така, че един осигуряващ, ще трябва да осигурява 5 пенсионери. Получава се така, че бремето за този човек става огромно. Същевременно, хората които получават пенсии, получават много по-малка част от хората, които са получавали пари. Ето пенсионната система в днешно време вече не може да сработи. Знаят ли политиците в целия свят, че пенсионната система ще се срине? Разбира се, че знаят. Но никоя партия не иска да поеме отговорността да съобщи този факт на хората. Защото това значи, че тази партия и политиците, които са в нея ще се самоубият политически и повече никога няма да са във властта.

Обадете се
Ако имате въпроси свържете се с нас