Пенсионно осигуряване в Германия

Основна роля в него има първият стълб – задължителното социално пенсионно осигуряване. Над 90% от всички работещи са включени към него. Основният модел при осигуряването е разходопокривният. Той включва над 80%, докато пенсионната схема за държавните служители вмества около 6% от населението. От 2003 г. задължителната осигурителна вноска е в размер на 19,5%. Разпределят се по равно между работник и работодател. Държавата позволява допълнително субсидиране на пенсионната система. Задължителните години за пенсиониране са 67. Има възможност за ранно пенсиониране при различни условия. Няма определен минимален и максимален праг на пенсиите.


Източник http://social.framar.bg

Обадете се
Ако имате въпроси свържете се с нас