Пенсионна система във Великобритания

Тя съдържа, както следва: основна държавна пенсия – задължително осигуряване на вноски на всички осигурени лица на база доходи – първи стълб, допълнителна държавна пенсия - задължително участие (само за работещите лица, но не и за самоосигуряващите се). Тя се базира на вноски от доходите и се състои от два основни елемента "гарантиран кредит" и "спестовен кредит". Всички вноските са за сметка на работниците и работодателите, а при самоосигуряващите се лица - в индивидуални сметки в отделни осигурителни дружества (втори стълб), а за работещите в публичния сектор се предлага участие в професионални схеми, които са задължителни, за разлика от частните (доброволни) и имат държавно управление (втори стълб). Доброволното допълнително пенсионно осигуряване функционира изключително на частен принцип (трети стълб). Годините за пенсиониране са 65 за мъжете и 60 за жените.

Източник http://social.framar.bg

Обадете се
Ако имате въпроси свържете се с нас