Пенсионна система в Белгия

Професионалните пенсионни схеми (втори стълб) имат по-малко разпространение, като техния дял от Брутния вътрешен продукт е около 1,4%. Доброволните индивидуални пенсионни схеми (трети стълб) имат незначителна роля. В задължителното пенсионно осигуряване функционират три основни пенсионни схеми – обща, схема за самоосигуряващите се лица и схема за държавни служители. Размерите на пенсията се калкулират по различни начини. Годините, необходими за пенсионирането на мъжете е 65 и 64 за жените при натрупан по-малко от 35 години осигурителен стаж. При самоосигуряващите се лица изискванията са идентични. Ранно пенсиониране е възможно за всички при спазване на следните условия – 60 годишна възраст и 35 годишен трудов стаж, като пенсиониралият се по-рано загубва 5% от своята пенсия си за всяка година по-ранно пенсиониране. За държавни служители минималният стаж е 20 години. Има гарантиран минимален и максимален праг на пенсиите.


Източник http://social.framar.bg

Обадете се
Ако имате въпроси свържете се с нас