Пенсионна система в Австрия

Първи стълб: всички пенсии от задължителното осигуряване се основават на разходопокривния модел. Правомощието за получаване на пенсионно възнаграждение се свързва с доходите на лицето, като пенсията е до 80% от средните доходи при 45 години осигурителен стаж.

Законово установената възраст за пенсиониране е 65 години при мъжете и 60 години при жените. Ранно пенсиониране е възможно при навършването на 62 години при намаляване на пенсионното възнаграждение с 4,2% за всяка година. Съществува и минимален праг на пенсионното възнаграждение, а максимален няма.

Втори стълб: има частично задължителен характер и е свързан с фирменото осигуряване. Обхваща около 15% от работещите. В момента има 15 професионални и 6 фирмени фонда. Трети стълб: това е частното осигуряване, което зависи от индивидите.


Източник http://social.framar.bg

Обадете се
Ако имате въпроси свържете се с нас