1000 евро пенсия - стартирай своя пенсионен план сега!

С продуктите, които Ви предлагаме, може да си осигурите пенсия в размер на 1 000, 2 000 и повече евро.

Вие сами определяте кога ще започнете да получавате този доход и колко време ще Ви се изплаща. След Вашата смърт пенсията не се губи, а се прехвърля на Вашите наследници.

Колкото по-рано стартирате Вашия пенсионен план, толкова по-малко ще Ви се налага да плащате, за да си осигурите желаната месечна рента. При този тип осигуряване не зависите от държавата, региона или валутата. Пенсията Ви се изплаща във валута, която ще бъде актуална по време на ползването ѝ, със същата покупателна способност, която имат парите сега. Вие определяте размера на дохода, който желаете да получавате спрямо сегашния си стандарт на живот. Той ще Ви е гарантиран при всички бъдещи промени.

Пример:

35-годишен мъж желае да получава пенсия в размер на 1 000 евро, когато навърши 60 години. (Забележете, че този вид доход няма нищо общо с пенсионната възраст!) Ние му предлагаме следното решение: За да получава 1 000 евро на месец доживотна пенсия, той трябва да влага по 300 евро месечно. Ако клиентът прецени и отложи за по-късен етап старта на своя пенсионен план – например за след 5 години, но иска да започне да получава своята пенсия на 60 години, то той ще трябва да влага по 500 евро на месец. Съответно тези 200 евро в повече го лишават от възможността да ги изхарчи за приятни за него дейности и придобивки. Всяко отлагане на старта на Вашия пенсионен план води до бъдеща финансова тежест, която ще направи живота Ви по-труден.

Обадете се
Ако имате въпроси свържете се с нас