Очаквайте на 23 юли 2018 г. от 20:00 ч.
Програма
24 юли 2018 г. от 20:00 ч.

За имотите с Мартин Сребров

25 юли 2018 г. от 20:00 ч.

За предприемачеството еп. 24

Вашият път към пълната свобода