Очаквайте на 25 юни 2018 г. от 20:00 ч.
Програма
26 юни 2018 г. от 20:00 ч.

За имотите

27 юни 2018 г. от 18:30 ч.

На кого подражаваме, за да успеем? - За Младите

Вашият път към пълната свобода