Възраст и осигурителен стаж за пенсия през 2015 г.

Следователно Вие ще може да се пенсионирате на 4 октомври 2015 г., когато изтичат 8 месеца от 63-ят Ви рожден ден. А осигурителния стаж ще натрупате още в средата на годината.

Съгласно чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) право на пенсия за осигурителен стаж и възраст се придобива при навършване на 60-годишна възраст от жените и 63-годишна възраст от мъжете и осигурителен стаж 34 години за дамите и 37 години за господата.

От 31 декември 2011 г. възрастта и осигурителният стаж се увеличават от първия ден на всяка следваща календарна година с 4 месеца и за двата пола до достигане на 63-годишна възраст от жените и 65 – от мъжете, и натрупан съответно 37 и 40 години осигурителен стаж.

През 2014 г. това ежегодно увеличаване на пенсионната възраст и на необходимия осигурителен стаж бяха замразени и останаха на нивата достигнати през 2013 г. - жените придобиваха право на пенсия при навършване 60 години и 8 месеца и натрупан осигурителен стаж 34 години и 8 месеца. За мъжете пък бяха необходими навършени 63 години и 8 месеца и 37 години и 8 месеца натрупан стаж.

Съгласно § 6 б, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на КСО от 1 януари 2015 г. възрастта и за двата пола остава непроменена, каквато е била и през 2013 г. и 2014 г. Но необходимият осигурителен стаж се увеличава с по 4 месеца. Така, за да придобие право на пенсия жена през новата 2015 година, тя трябва да е навършила 60 години и 8 месеца и да е натрупала 35 години осигурителен стаж. А мъжете трябва да имат навършени 63 години и 8 месеца и 38 години осигурителен стаж.

Според чл. 40, ал. 1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС) осигурителният стаж се установява с трудови, служебни, осигурителни книжки и с документ по утвърден образец.

Съгласно чл. 9 от Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2015 г. (ЗБДОО) минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст от 1 януари до 30 юни 2015 г. е 154,50 лв. А от 1 юли до 31 декември 2015 г – 157,44 лв.

Разпоредбата на § 6, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на КСО гласи, че максималният размер на получаваните една или повече пенсии, отпуснати до 31 декември 2018 г., без добавките към тях, се определя от 1 юли на всяка календарна година в размер на 35 на сто от максималния осигурителен доход за същата календарна година, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. През 2015 г. максимален месечен размер на осигурителния доход е 2600 лв. - с 200 лв. повече от 2014 г. (чл. 8, ал. 1, т. 4 от ЗБДОО). Следователно максималната пенсия от 1 юли 2015 г. ще се увеличи от 840 лв. на 910 лв. (35/100 х 2600 = 910).

Обадете се
Ако имате въпроси свържете се с нас