Здравна застраховка при пътуване в чужбина

Някои вече са се убедили, а други само са чували, че здравните услуги в чужбина са значително по скъпи, от тези в България. Поради тази причина ние ви предлагаме медицински застраховки за пътуване в чужбина. Те ви осигуряват безплатна медицинска и стоматологична помощ по време на вашия престой там.
Важно е да знаете, че тези застрховки не могат да се използват за продължително лечение, а само за стабилизиране на пациента докато стане годен за пътуване, като му се осигурява транспорт обратно до България. Те са много евтини, но същевремнно много ефективни. Сключват се моментално и могат да ви се изпратят по имейл. Важно е при слючването да имате консултант, на който може да разчитате, защото докато сте в чужбина той ще е човека, който да ви осигури нужната поддръжка при използване на застраховката.
Потърсете Вашият консултант от Тогедър, за да ви съдейства при всяка ситуация.

Обадете се
Ако имате въпроси свържете се с нас