Здравна застраховка при пътуване в чужбина

ЗДРАВНА ЗАСТРАХОВКА ПРИ ПЪТУВАНЕ В ЧУЖБИНА

Някои от Вас сигурно са се убедили, а други само са чували, че здравните услуги в чужбина са значително по-скъпи от тези в България. Поради тази причина ние Ви предлагаме медицински застраховки за пътуване в чужбина. Те Ви осигуряват безплатна медицинска и стоматологична помощ по време на Вашия престой там.

Важно! Тези застраховки не могат да се използват за продължително лечение, а само за стабилизиране на пациента, докато стане годен за пътуване, и осигуряване на транспорт обратно до България.

Застраховките за пътуване в чужбина са много евтини, но в същото време изключително ефективни. Сключват се на момента и могат да Ви се изпратят по електронна поща. Важно е да имате консултант, на когото можете да разчитате. Докато сте в чужбина, той ще е човекът, който ще Ви осигури нужната поддръжка при използване на застраховката.

Потърсете Вашия консултант от Тогедър, за да получите съдействие при всяка непредвидена ситуация!

Обадете се
Ако имате въпроси свържете се с нас