Фондове - подходящият начин да умножим парите си.

Фондове и финансов пазар

На финансовия пазар съществуват различни видове фондове. Повечето от тях рекламират как да инвестирате, така че да спечелите определена сума пари за месец или година. Когато един потребител избира даден фонд, той се стреми към две неща – да минимизира риска и да максимизира печалбата си, тоест да получи възможно най-висока доходност от своите средства. Затова всеки, който инвестира във фондове, трябва да знае следните важни неща:

  • С вложението във фондове може да се преследва единствено дългосрочна печалба;
  • При вложението трябва да сте сигурни, че индустрията и/или компанията ще се развиват през срока на инвестицията;
  • По време на срока на инвестицията ще има възходи и спадове.

Какво Ви предлагаме?

Да направите капиталовложения във фондове, инвестиращи в ресурси и нови пазари.

Как може да спечелите?

Отговор на този въпрос ще дадем с пример, свързан с инвестиция в природни ресурси:

Всички знаем, че природните ресурси са ограничени. В един момент те ще се изчерпят. С намаляването на ресурсите цената им се покачва. В същото време развиващите се страни, като Китай, повишават стандарта на живот на своите жители. Хората започват да купуват повече стоки и услуги, които се произвеждат от съществуващите в момента ресурси. Сега в Китай се продават толкова нови автомобили, колкото в САЩ и Европа, взети заедно. Очаква се до 15 години броят на тези продажби да нарасне двойно.

Засиленото използване на ресурсите води до тяхното намаляване и покачване на цената им. За да се промени производството на автомобили и да се използват други ресурси, е необходимо да настъпят структурни изменения в цялата индустрия и съпътстващите я отрасли. Това не може да стане по-рано от период от 50 години.

Следователно – влагането на средствата във фондове, които инвестират в полезни изкопаеми, е сигурна и доходоносна инвестиция, осигуряваща добра бъдеща възвращаемост и печалба.

Предимства, които дава фонд, инвестиращ в полезни изкопаеми:

1. Отпада рискът от обезценяване и/или смяна на валутата. Ресурсите се търгуват с актуалната към момента валута, като това запазва висока покупателната способност на вложените средства.

2. Пазарна независимост. Фондът изкупува компании в цял свят, като по този начин елиминира негативното влияние на природните катаклизми в конкретен регион на света и/или сътресенията, които често съпровождат смяната на политическия режим в дадена страна. Като действа на няколко различни пазара, той не се влияе от промените, които биха настъпили на един от тях.

Очаквана възвращаемост

Над 14% средна годишна доходност о вложèния за период над 10 години.
Потърсете още сега своя консултант от Тогедър! Предприемете действия по пътя към своята финансова независимост!

Обадете се
Ако имате въпроси свържете се с нас