Фондове - идеалният начин да умножим парите си.

Има много видове фондове на финансовия пазар. Повечето от тях рекламират, как да инвестирате и да спечелите определена сума за месец или година. При търговията с фондове трябва да имаме предвид няколко момента. С вложението във фондове можем да гоним единствено дългосрочна печалба. При вложението трябва да сме сигурни, че индустрията или компанията ще се развива, през срока на инвестицията.
И последно, но не по важност, че през срока на инвестицията ще има възходи и спадове. Ние ви предлагаме инвестиция в ресурси и нови пазари.
Да вземем за пример инвестицията в природни ресурси.
Първо, на всички е ясно, че природните ресурси са крайна величина. Те ще се изчерпят. Колкото повече наближава времето на техния край, толкова повече те поскъпват. От друга страна, развиващите се страни като Китай например, повишават стандарта на живот на своите жители и те започват да пазаруват повече стоки и услуги. В момента там се продават толкова нови автомобли, колкото в САЩ и Европа едновременно. А се очаква до 15 години да се удвоят продажбите. Всичко това води до засиленото изчерпване на ресурсите, което повишава тяхната цена. За да се мигрира към друг вид ресурси е необходимо да се промени цялата индустрия, което не може да стане по рано от 50 години. Това прави вложението в фондове, които влагат в полезни изкопаеми изключително добро и сигурно. В този вид инвестиция не можем да се притесняваме от смяната на валута, защото ресурсите ще се търгуват в новата валута и ние ще запазим увеличената покупателна способност на нашите средства. Също така е важно фондът да изкупува компании от цял свят, като по този начин няма да зависи от катаклизмите в дадени региони, или смяната на политически режими. С препоръчаните от нас фондове, вие можете да постигнете над 14% средна годишна доходност, за валожения от над 10 годишен период. Потърсете консултант от Тогедър България и предприемете действия сега.

Обадете се
Ако имате въпроси свържете се с нас