Как да защитите вашите спестявания?

Има различни начини за спестяване. В зависимост от целите, които поставяте пред себе си, всеки от тях има своите предимства. Ние ще Ви запознаем със застраховка „Живот“ като най-добрия вариант за спестяване за хора, които търсят максимална сигурност.

Предимства, които Ви дава застраховката „Живот“:

– 100% сигурност, че очакваната сума ще Ви бъде изплатена при настъпването на определената дата. Парите се гарантират от презастрахователи, които дори при фалит на застрахователното дружество, ще поемат грижата за Вашите пари.

– Данъчни облекчения. Всяка година може да си връщате до 10% от платения данък общ доход. По този начин приходите Ви се умножават с върнатите пари от данъците. Доходност – равна и по-добра от банковата – в дългосрочен план.

– Осигурена защита при определени злополуки и заболявания. Обезщетенията, които Ви се изплащат, няма да намалят Вашата крайна сума.

– Ако починете, преди да настъпи датата на падеж на Вашата застраховка „Живот“, хората, които са определени за Ваши наследници, ще получат цялата очаквана сума веднага, независимо, че не сте внесли всички вноски.

– При инвалидизация вследствие на настъпила злополука застрахователят продължава да внася вместо Вас вноските по Вашата застраховка до натрупване на желаната сума.

Ако се нуждаете от повече информация как да използвате застраховката „Живот“, за да гарантирате Вашите спестявания, потърсете консултант от Тогедър!

Обадете се
Ако имате въпроси свържете се с нас