Любовта към вашето семейство се определя от размера на застраховката живот, която имате в тяхна полза

Днес съществуват различни финансови инструменти, които ни позволяват да защитим семейството си и да му осигурим добър живот дори когато нас вече няма да ни има. Заветът на хан Кубрат към синовете му, че заедно са силни, а поотделно всеки може да бъде пречупен, съдържа в себе си неоспорима истина – щом сме единни, можем да устоим на всичко. Загубата на един от членовете на семейството намалява здравината му.

Ако приемем, че семейството е сноп пръчки, то всеки пълнолетен член в него осигурява част от общата му здравина. В случай че с някого от тези, които носят доходи, се случи най-лошото, тогава семейството може да се „пречупи“ финансово. За да се избегне този възможен сценарий, трябва да определите какъв е Вашият финансов принос за близките Ви хора и да застраховате живота си за тази сума.

Съществуват две възможности:

– Застраховка до навършване пълнолетие на децата Ви;

– Застраховка, осигуряваща защита на Вашия партньор.

При първия вариант изчислявате колко години остават до пълнолетието на децата Ви и каква е месечната им издръжка. Хубаво е застраховката да се направи за тази сума.

Пример:

Мъж има две деца – на 2 и 6 години. На първото дете остават 16 години до навършване на пълнолетие, а на второто – 12 години. Ако се приеме, че месечната издръжка на едно дете е 400 лв., то тогава трябва да се направи следното изчисление:

28 години (за двете деца) * 12 месеца на година * 400 лв. = 134 400 лв.

За тази сума следва да се направи застраховка Живот, за да нямат децата и партньорът му финансови проблеми. В случай че има кредити, които се изплащат, те също трябва да се включат към застрахователната сума.

При втория вариант Вие полагате грижа за партньора си.

Когато двама души се съберат, за да станат семейство, те си поставят обща цел и разделят тежестта поравно. Всеки от тях поема определени ангажименти и работи в посока на тяхното изпълнение.

Обикновено жените раждат и се грижат за децата, а мъжете се развиват в кариерата. Поради времето, което отделят за децата, жените имат по-ниско платена работа и трудно достигат заплатата на човек, който е имал пред себе си повече време за развитие. При един такъв брак, ако нещо се случи и съпругът почине, жената остава не само съкрушена от мъка, но и без никакви финанси.

В този случай е добре съпругът да се застрахова за сума, която да гарантира добър стандарт на живот на жена му. Това става, като се изчисли месечният приход на съпруга и се умножи по 10 години. По този начин съпругата му получава възможност да си стъпи на краката и да преодолее финансовия и емоционален шок от загубата.

За да изчислите размера на Вашата персонална застраховка, моля обърнете се към консултант от Тогедър!

Обадете се
Ако имате въпроси свържете се с нас