Как да гарантираме бъдещия си доход?

За да имаме добър живот, е необходимо правилно да планираме личните си финанси. Всеки месец трябва да разполагаме с определен доход, с който да си плащаме сметките и да живеем.

При изготвяне на план за личните финанси на първо място стои задачата да осигурим нужните ни средства, в случай че някаква злополука или заболяване ни попречат да се сдобием с тях. В България при ползване на болнични получаваме 80% от осигурителния си доход, като има таван на сумата, върху която се изплаща обезщетението за временна неработоспособност. Тази цифра не може да надхвърли 3 400 лева. Тоест, ако Вие получавате 6 000 лева доход, от държавно обществено осигуряване ще Ви изплатят само 2 720 лева. Също така има и много хора, които са самоосигуряващи се – управители на фирми, упражняващи свободни професии и т.н. Немалка част от работещите на трудов договор не се осигуряват върху реална заплата. Всяка злополука и продължително заболяване води до срив на финансите на тези хора. В такива извънредни ситуации обикновено се вземат заеми или се харчи от спестени пари.

И в двата случая унищожаваме години от нашия живот (време, в което сме се трудили, за да спестим тези пари или време, в което ще трябва да се трудим, за да ги върнем).

Екипът на Тогедър Ви предлага решение на този проблем.

Застраховките за защита на дохода Ви осигуряват нужните парични средства за всеки период на нетрудоспособност. В случай на нужда Вие ще получите от нас сума, с която да гарантирате стандарта на живот, с който сте свикнали, без да е необходимо да търсите други източници на средства или да харчите спестяванията си.

За персонално изготвяне на план за защита на Вашия доход се свържете с консултант от Тогедър.

Обадете се
Ако имате въпроси свържете се с нас