В Тогедър важните решения относно развитието на компанията се вземат от Директорския съвет. Негови членове са само консултанти достигнали директорска позиция. По този начин, всичко свързано с клиентите и развитието на консултантите, се решава от хората извървели пътя от най-ниското до най-високото стъпало. Те всеки ден са потопени в работния процес и познават нуждите на клиентите и консултантите. От тяхната работа зависи това клиентите да са доволни.
Пламен Кънчев
Директор продажби
0888883919
Матилда Гогова
Директор продажби
0887597655
Ивелин Михайлов
Директор екипи
0888507617
личен сайт: http://ivelin.together.bg
Прочетете повече
Обадете се
Ако имате въпроси свържете се с нас