Консултантите на Тогедър са отлично подготвени професионалисти. За да сме сигурни, че един консултант е достатъчно добър за Вас е необходимо първо да мине 3 месечен стажантски период. Стажантската програма изисква от консултанта да покрие практически нормативи и успешно да издържи теоретични изпити. След това, в началото на всяка година, нашите консултанти минават сертификационни изпити, които им дават правото да продават застрахователни продукти. Така Вие - нашите клиенти може да сте сигурни, че сте обслужвани от доказан специалист. Преди да се доверите на някого представил се за консултант на Тогедър, проверете в сайта дали неговото твърдение отговаря на истината. На тази страница са всички наши консултанти и ако откриете някакво несъответствие, моля свържете се с нас на номер 0888/507-617 или на имейл office@together.bg. Когато изберете даден консултант може да видите как е оценяван от фирмата и клиентите си, Това ще Ви помогне в преценката дали да му се доверите.
Обадете се
Ако имате въпроси свържете се с нас